Mladí podnikatelé – nástroje pro povzbuzení a rozvoj podnikání

Popis projektu

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
IP1.1_SC2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
Finanční náročnost:
3000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
0
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace :
0
Účastníci ve věku do 25 let :
0
Účastníci ve věku nad 54 let :
0
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných :
0
Účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním :
0
Neaktivní účastníci :
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz