Zpracování komunikační strategie

Popis projektu

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
IP4.1_SC1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
Finanční náročnost:
4500 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků :
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni :
0
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) :
0
Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů :
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz