Nákup železničních vozidel pro regionální železniční dopravu v Jihomoravském kraji

Popis projektu

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Doprava
Specifický cíl:
1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku
Finanční náročnost:
7800000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2015
Délka realizace:
52 měsíců

Indikátory

Počet modernizovaných/ nových terminálů:
0
Počet nových/ modernizovaných mechanizmů či zařízení pro překládku:
0
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí:
0
Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí :
0
Počet nově pořízených nebo modernizovaných vozidel pro drážní dopravu:
0
Počet modernizací plavidel:
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz