Rekonstrukce parku Křetín II. etapa

Popis projektu

Nositel projektu

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Křetín, okres Blansko
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Finanční náročnost:
2000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2015
Délka realizace:
16 měsíců

Indikátory

Celkový počet opatření (včetně mapování a monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť:
0
Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury (ha):
0
Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000:
0
Počet opatření k předcházení nepůvodních druhů (včetně mapování a monitoringu):
0
Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy:
0
Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy (ks):
0
Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha):
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz