Jazyková učebna a tvorba výukových materiálů do cizích jazyků

Popis projektu

Nositel projektu

Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1, Boskovice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Boskovice, okres Blansko
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
3.2_IP1 Zlepšení kvality zvdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Finanční náročnost:
1400 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
25 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
0
Počet podpořených produktů:
0
Počet produktů v systémových projektech:
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz