Regionální spolupráce SK-CZ (RESPO SK-CZ)

Popis projektu

Hlavní cíle: • Koordinace strategií regionálních politik zúčastněných slovenských a českých regionů. Díky koordinovanému přístupu mohou být navazovány a realizovány nové regionální rozvojové iniciativy. • Posilování institucionální spolupráce mezi slovenskými a českými kraji s důrazem na aktivní spolupráci v oblastech strategické podpory a informovanost žadatelů ve společném příhraničním prostoru.

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
programy Evropské územní spolupráce
Specifický cíl:
Finanční náročnost:
1148 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
96 měsíců

Indikátory

Kontaktní osoba pro projekt

Monika Knettigová
telefon: 541 651 306
email: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz