Rozvoj přirozených dovedností žáků v přírodních vědách

Popis projektu

Hlavní cíle: • Popularizace přírodních věd u primární cílové skupiny žáků středních škol a jejich pedagogů, zapojení rovněž žáků a pedagogů 2. stupně základních škol a jejich pedagogů • Rozvoj přirozených dovedností žáků ve vazbě na přírodní vědy • Podpora zájmu o přírodovědné a technické obory ve vazbě na poptávku na trhu práce • Podpora talentovaných žáků na SŠ a ZŠ • Přeshraniční přenos zkušeností mezi institucemi, které působí v oblasti vzdělávání

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
programy Evropské územní spolupráce
Specifický cíl:
Finanční náročnost:
4911 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2016
Délka realizace:
37 měsíců

Indikátory

Kontaktní osoba pro projekt

Nikola Janíková
telefon: 541 651 319
email: janikova.nikola@kr-jihomoravsky.cz