Bezbariérová veřejná správa v území JMK a TTSK

Popis projektu

Zvýšení informovanosti dostupnosti objektů veřejné správy pro znevýhodněné skupiny obyvatel v území JMK a TTSK

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
programy Evropské územní spolupráce
Specifický cíl:
Finanční náročnost:
5000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červenec/2016
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Kontaktní osoba pro projekt

Šárka Paulíková
telefon: 541 651 347
email: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz