Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

Popis projektu

Hlavní cíle: • Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji • Zlepšení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji, popř. vybraných územích (v souladu se Strategií ochrany ovzduší ČR do roku 2020 a v souladu s Integrovaným programem ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje)

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Finanční náročnost:
136000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červenec/2015
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí:
0
Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů:
0
Počet pořízených přístrojů a techniky ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů:
0
Počet pořízených licencí a nově vyvinutých nebo zmodernizovaných siftwarových nástrojů ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Bohdana Svobodová
telefon: 541 651 452
email: svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz