Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje 2

Popis projektu

Hlavní cíle: • Zvýšení kvalifikace pracovníků veřejné správy působících na postech projektových a finančních manažerů • Odpovědné zadávání veřejných zakázek • Zvýšení informovanosti pracovníků veřejné správy o Evropských strukturálních a investičních fondech a možnostech čerpání

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
IP4.1_SC2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Finanční náročnost:
1500 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
únor/2016
Délka realizace:
25 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků :
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni :
0
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) :
0
Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů :
0

Kontaktní osoba pro projekt

Nikola Janíková
telefon: 541 651 319
email: janikova.nikola@kr-jihomoravsky.cz