Stanovení základních potřeb území pro zajištění kvality života obyvatel

Popis projektu

Hlavní cíl: Podpora zajištění udržitelné kvality života v obcích kraje

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
IP4.1_SC1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
Finanční náročnost:
3000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2016
Délka realizace:
37 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků :
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni :
0
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) :
0
Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend :
0
Počet institucí, podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů :
0

Kontaktní osoba pro projekt

Tomáš Grulich
telefon: 541 651 363
email: grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz