Podpora interkulturní práce v Jihomoravském kraji

Popis projektu

Hlavní cíle: • Podpora migrantů/cizinců, majoritní společnosti a veřejných institucí při vzájemné komunikaci • Zvýšení interkulturní senzitivity a zajištění profesionální služby v rámci služeb veřejných institucí, které napomohou odbourávat jazykové a sociokulturní bariéry mezi majoritou a migranty/cizinci • Podpora pracovního uplatnění cizinců ze třetích zemí s trvalým pobytem

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
PO3_SC1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
Finanční náročnost:
11000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2015
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů :
0
Celkový počet podpořených účastníků :
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni :
0
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace :
0
Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky) :
0
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) :
0
Počet podpořených podpůrných institucí :
0

Kontaktní osoba pro projekt

Marta Vodičková
telefon: 541 651 374
email: vodickova.marta@kr-jihomoravsky.cz