Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpora celoživotního učení, dalšího profesního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Rozvoj vědomostí a praktických schopností prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů postavených na reálných a analyzovaných vzdělávacích potřebách cílové skupiny - tedy vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – přispívá k udržení a zvýšení profesních a osobnostních kompetencí, což se projeví na kvalitě poskytovaných služeb.

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
IP2.2_SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
Finanční náročnost:
4000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků :
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni :
0
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace :
0
Kapacita podpořených služeb :
0
Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče :
0
Počet nových podpořených programů podpory zdraví :
0
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) :
0
Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb :
0

Kontaktní osoba pro projekt

Jan Švec
telefon: 541 651 396
email: svec.jan@kr-jihomoravsky.cz