Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro žáky středních škol v rámci Jihomoravského kraje

Popis projektu

Hlavní cíle: • Vytvoření struktury fungujících zájmových kroužků a fiktivních firem, které by rozvíjely podnikavost žáků na středních a základních školách • Vytvořit výukové materiály a metodiky pro zavedení těchto kroužků a jejich postupné zavedení do běžné výuky na škole

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
3.5_IP1 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejiczh relevance pro trh práce
Finanční náročnost:
5000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2015
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
0
Počet podpořených produktů:
0
Počet produktů v systémových projektech:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Bohdana  Svobodová
telefon: 541 651 452
email: svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz