Zvýšení kvality jazykového vzdělávání na školách v Jihomoravském kraji

Popis projektu

Hlavní cíle: • Zkvalitnění jazykového vzdělávání na základních a středních školách • Zkvalitnění jazykového vybavení pedagogických pracovníků • Zavedení metody Clil do výuky žáků na školách

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
3.2_IP1 Zlepšení kvality zvdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Finanční náročnost:
8000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2015
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
0
Počet podpořených produktů:
0
Počet produktů v systémových projektech:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Bohdana Svobodová
telefon: 541 651 452
email: svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz