Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji

Popis projektu

Cílem projektu je zajistit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery v JMK a rozvoj inovačního prostředí JMK s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky a její relevantní krajské přílohy, tj. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Nositel projektu

Jihomoravský kraj

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
2.5_IP1 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
Finanční náročnost:
80000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2015
Délka realizace:
46 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
0
Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků:
0
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV:
0
Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaV:
0
Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáže:
0
Počet podpořených produktů:
0
Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce:
0
Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ:
0
Počet nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce :
0
Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni:
0
Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích:
0
Počet nových projektových záměrů připravených za podpory SmartAkcelerátoru:
0
Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi:
0
Počet podpořených produktů CŽV:
0
Počet produktů poradenské a asistenční podpory:
0
Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce:
0
Počet vytvořených produktů pro zkvalitnění strategického řízení a systému hodnocení vysokých škol:
0
Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Miloš Pydych
telefon: 541 651 333
email: pydych.milos@kr-jihomoravsky.cz