II/373 Jedovnice – Křtiny (II/373, III/37445 Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 373-014,015,016,37445-9)

Popis projektu

modernizace

Nositel projektu

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Detaily o projektu

Místo realizace:
Jedovnice, okres Blansko
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Finanční náročnost:
128000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
11.6.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
únor/2017
Délka realizace:
15 měsíců

Indikátory

Celková délka nově postavených silnic (km):
0
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic (km):
7,543

Kontaktní osoba pro projekt

Jan Zouhar
telefon: 547 120 300
email: zouhar@susjmk.cz