Komunitní centrum MSC Zastávka

Popis projektu

Jedná se o dlouhodobý záměr spolků a organizací dlouhodobě pracujících v obci Zastávka a obce Zastávka, související s tím, že obec Zastávka je v seznamu obcí s vyloučenými lokalitami anebo lokalitami ohroženými sociálním vyloučením. V obci se také nachází pobytové zařízení MV ČR pro uprchlíky a žadatele o azyl. Komunitní centrum má být jedním ze základních prvků sociální a sociálně-preventivní infrastruktury obce Zastávka a nejbližších sousedních obcí Mikroregionu Kahan. Projekt má velký význam pro práci v sociálně vyloučených lokalitách, majících návaznost na obdobné lokality a jejich obyvatele v městě Brně.

Nositel projektu

Obec Zastávka, Školící centrum MSC Zastávka

Detaily o projektu

Místo realizace:
Zastávka, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Finanční náročnost:
12500 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
18.4.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2017
Délka realizace:
18 měsíců

Indikátory

Počet podniků pobírajících podporu:
0
Počet nových podniků, které dostávají podporu:
1
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (FTE):
5

Kontaktní osoba pro projekt

PhDr.Ludvík Vaverka
telefon: 546492187
email: vaverka@mesto.rosice.cz