ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI JSDH ROSICE K ŘEŠENÍ RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH

Popis projektu

Předmětem projektu je zásadní posílení vybavení složky IZS, kterou je Jednotka SDH Rosice, pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Věcnou podstatou projektu je nahrazení technicky i morálně zastaralé techniky technikou novou, s kvalitativně vyššími parametry a v souladu s platnými právními normami - vyhláškou č. 35/2007Sb. O technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., O technických podmínkách požární techniky, a to v podmínkách kdy vlastní zdroje nemohou vzhledem k nákladnosti techniky obměňovat, pořizovat, udržovat a servisovat věcné zdroje potřebné pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva a pro záchranné práce při mimořádných událostech a krizových situacích, v našem případě typově krizových situací v důsledku extrémního sucha.

Nositel projektu

Město Rosice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Rosice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Finanční náročnost:
8800 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
18.4.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
17 měsíců

Indikátory

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS:
0
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS:
1

Kontaktní osoba pro projekt

PhDr.Ludvík Vaverka
telefon: 546492187
email: vaverka@mesto.rosice.cz