Podpora předškolního vzdělávání v Rosicích - Rekonstrukce MŠ Smetanova Rosice

Popis projektu

Objekt MŠ Smetanova v současné době slouží jako logopedická školka. Jedná se o odloučené pracoviště MŠ Husova čtvrť. Aktuální kapacita zařízení je 30 dětí + 6 dětí v režimu výjimky. Tato kapacita je v současné době zcela naplněna. Prostorové uspořádání budovy MŠ již dlouhodobě nevyhovuje současným hygienickým požadavkům - vzhledem ke změnám příslušných předpisů v předchozích letech. Současný provoz je tak zajištěn v režimu výjimek. Pokud by nebyl projekt realizován, došlo by k poklesu kapacity MŠ, což by se negativně projevilo na dostupnosti služeb předškolní výchovy ve městě a v okolí. V rámci ORP Rosice se jedná o jediné zařízení tohoto druhu, které je zaměřeno na děti s poruchou komunikačních schopností, čemuž odpovídá i vysoká poptávka po službách této MŠ. Realizací projektu bude dosavadní kapacita MŠ Smetanova zachována a současně dojde k jejímu dalšímu navýšení o 14 dětí, aniž by bylo nutné MŠ dále provozovat v režimu výjimek, který je dlouhodobého hlediska neudržitelný

Nositel projektu

Město Rosice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Rosice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Finanční náročnost:
14200 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
18.4.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červen/2017
Délka realizace:
9 měsíců

Indikátory

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení:
0
Počet podpořených vzdělávacích zařízení:
1

Kontaktní osoba pro projekt

Luboš Fučík
telefon: 546492187
email: fucik@mesto.rosice.cz