Podpora předškolního vzdělávání v Rosicích – novostavba MŠ Smetanova

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury pro předškolní výchovu dětí ve městě a s tím související zlepšení kvality života jeho obyvatel. Tohoto cíle je možné dosáhnout dalším rozšířením v současné době kapacitně nedostačujícího systému předškolního vzdělávání ve městě o novou budovu MŠ s kapacitou 50 dětí. Projekt tak povede nejen ke zlepšení kvality života v Rosicích (podpora mladých rodin s dětmi), ale podpoří i růst počtu pracovních míst.

Nositel projektu

Město Rosice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Rosice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Finanční náročnost:
14000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
1.4.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2016
Délka realizace:
8 měsíců

Indikátory

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení:
50
Počet podpořených vzdělávacích zařízení:
1

Kontaktní osoba pro projekt

Luboš Fučík
telefon: 546492187
email: fucik@mesto.rosice.cz