Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín (cyklostezka Baťův kanál)

Popis projektu

zajištění bezpečnosti obyvatel denně dojíždějící na kole do zaměstnání/škol, vybudování kvalitní infrastrukturu pro bezmotovou dopravu, zvýšení bezpečnosti cyklistů v regionu, zkvalitnění životního prostředí, zlepšení vzájemného propojení stávajících cyklostezek v regionu, zvýšení volnočasových aktivit místních obyvatel s pozitivním dopadem na jejich zdravotní stav

Nositel projektu

Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí

Detaily o projektu

Místo realizace:
Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Finanční náročnost:
120000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
18.3.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2017
Délka realizace:
6 měsíců

Indikátory

Počet vytvořených parkovacích míst:
0
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě:
0
Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy:
0
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu:
0
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě:
1
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km):
28
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km):
0
Počet parkovacích míst pro jízdní kola:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Martina Horáčková
telefon: 724570450
email: horackova@batacanal.cz