Centrum odborného vzdělávání pro zemědělství Znojmo – zlepšení podmínek pro výuku odborného výcviku

Popis projektu

Vybudování a základní vybavení areálu centra – 1. etapa. Příprava projektové dokumentace, vybudování stájí pro hospodářská zvířata, haly pro zemědělskou mechanizaci, zpevnění komunikací, oplocení areálu se vstupní bránou, úprava užitkových ploch a vybudování závlahového systému. Vybavení centra moderním traktorem a přídavnými mechanizačními prostředky, kolekcí základních druhů hospodářských zvířat. Osázení stromy a keři.

Nositel projektu

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace,

Detaily o projektu

Místo realizace:
Znojmo, okres Znojmo
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Finanční náročnost:
20000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
15.2.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2016
Délka realizace:
15 měsíců

Indikátory

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení:
-
Počet podpořených vzdělávacích zařízení:
1

Kontaktní osoba pro projekt

Josef Brouček
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz