Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy řemesel ve strojírenství a v elektrotechnice

Popis projektu

Jde o modernizaci stávajícího strojního vybavení sloužícího k výuce žáků následujících oborů : obráběč kovů, strojní mechanik , elektrikář-silnoproud. Součástí modernizace je zejména nové vybavení obrobny, nové vybavení zámečnické dílny, nové vybavení svařovny, zřízení virtuálního pracoviště pro obrábění kovů, zřízení virtuálního pracoviště pro výuku svářečů, dále nové vybavení dílen a učeben elektro. Výměna zastaralého strojního zařízení umožní škole zkvalitnit a rozšířit vzdělávání žáků i dospělých. S celou akcí souvisí nutné stavební úpravy a práce ve stávající budově školních dílen.

Nositel projektu

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Znojmo, okres Znojmo
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Finanční náročnost:
15000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
12.2.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2017
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení:
-
Počet podpořených vzdělávacích zařízení:
1

Kontaktní osoba pro projekt

František Čech
telefon: 515222202
email: reditel@souuhelna.cz