Vzděláváním k zaměstnání

Popis projektu

Projekt bude zaměřen na: 1. Zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických oborů a motivace uplatnit toto vzdělání na trhu práce. 2. Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání. 3. Zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství (i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). 4. Rozšíření spolupráce SOU Kyjov s okolními základními školami. Projekt bude mít částečnou vazbu na projekt „Virtuální svářecí škola“, který již je zahrnut do databáze projektů při RSK JMK (předpoklad financování – IROP). Předpokládáme každoroční realizaci soutěže pro žáky okolních ZŠ s názvem „Virtuální svářeč“.

Nositel projektu

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Kyjov, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
3.5_IP1 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejiczh relevance pro trh práce
Finanční náročnost:
3000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
12.2.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2017
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
-
Počet podpořených produktů:
-
Počet produktů v systémových projektech:
-

Kontaktní osoba pro projekt

Petr Koiš
telefon: 774405602
email: kois@soukyjov.cz