Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2

Popis projektu

Nositel projektu

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Hodonín, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Finanční náročnost:
13300 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
10.2.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červen/2016
Délka realizace:
2 měsíců

Indikátory

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů (tCO2ekv./rok):
?
Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (MW):
?
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů (GJ):
?
Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách (GJ/rok):
?
Snížení emisí tuhých znečišťujících látek (t/rok):
?

Kontaktní osoba pro projekt

Eva Schmidová
telefon: -
email: reditel@issho.cz