Regulační plán – lokalita Výhon, Hodonín

Popis projektu

Pořízení regulačního plánu.

Nositel projektu

město Hodonín

Detaily o projektu

Místo realizace:
Hodonín, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Finanční náročnost:
600 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
9.2.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
srpen/2016
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií:
1

Kontaktní osoba pro projekt

Dalibor Novák
telefon: 518316291
email: novak.dalibor@muhodonin.cz