Vybudování zádržné vodní plochy v pramenné oblasti Trkmanky

Popis projektu

V rámci protipovodňových opatření vybudování zádržné vodní plochy v pramenné oblasti Trkmanky.

Nositel projektu

Ždánice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Ždánice, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Finanční náročnost:
0 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
2.2.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
duben/2018
Délka realizace:
6 měsíců

Indikátory

Délka řešených kilometrů toků:
0
Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně :
1
objem retardované dešťové vody (m3):
0
Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OPŽP 2014+:
0
Počet obcí s digitálním povodňovým plánem:
0
Počet studiív oblasti s potenciálním povodňovým rizikem s návrhem povodňové ochrany přírodě blízkým způsobem:
0
Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním :
0

Kontaktní osoba pro projekt

Marie  Pokorná
telefon: 518697058
email: mpokorna@muzdanice.cz