Uprava prostranství Stará Obec - Pohořelice

Popis projektu

Úprava veřejného prostranství v centru města, které tvoří přirozenou spojnici mezi objekty základní školy, mateřské školy, základní umělecké školy a střediska volného času. Veřejné prostranství je využíváno při konání kulturních akcí ve městě. Je přirozeným shromaždištěm lidí a klidovou zónou pro venkovní workshopy. Rekonstrukcí bychom rádi vyzvedli historický význam místa, kde se do roku 1938 nacházela židovská synagoga a po staletí zde byla významná židovská obec.

Nositel projektu

Město Pohořelice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Finanční náročnost:
2000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2018
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Počet podpořených strategií CLLD:
1

Kontaktní osoba pro projekt

Hana Mlýnková
telefon: 602227159
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz