Meziobecní nemotorová doprava v ORP Pohořelice

Popis projektu

Vybudování sítě cest a cyklostezek v rámci správního obvodu ORP Pohořelice tak, aby vznikla síť bezpečných cest do škol, zaměstnání a volnočasových aktivit ze spádových obcí do správního střediska Pohořelice.

Nositel projektu

DSO Čistá Jihlava

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Finanční náročnost:
30000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2018
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Počet vytvořených parkovacích míst:
0
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě:
0
Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy:
0
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu:
0
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě:
1
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km):
20
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km):
0
Počet parkovacích míst pro jízdní kola:
20

Kontaktní osoba pro projekt

Ivana Kohútová
telefon: 737507467
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz