Řešení odpadních vod v městské části Velký Dvůr - Pohořelice

Popis projektu

Nositel projektu

Město Pohořelice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Finanční náročnost:
7000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2018
Délka realizace:
18 měsíců

Indikátory

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou:
0
Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace:
0
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod:
20
Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV:
0
Délka vybudovaných kanalizací (km):
0

Kontaktní osoba pro projekt

Ivana Kohútová
telefon: 737507467
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz