Rekonstrukce kanalizace v areálu bývalých kasáren Pohořelice

Popis projektu

Rekonstrukce jednotné kanalizace v areálu bývalých kasáren. V současné době se zde nacházejí bytové domy, firmy.

Nositel projektu

Město Pohořelice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Finanční náročnost:
3000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2017
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou:
0
Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace:
0
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod:
300
Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV:
0
Délka vybudovaných kanalizací (km):
0,3

Kontaktní osoba pro projekt

Ivana Kohútová
telefon: 737507467
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz