Naučná stezka v městském parku Pohořelice

Popis projektu

Vytvoření naučné stezky v městském parku v centru města, kde se nachází biotop a prvky ÚSES. Návaznost na výuku ekologie a přírodovědy v základních a mateřských školách regionu.

Nositel projektu

Město Pohořelice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Finanční náročnost:
300 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2017
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Počet podpořených strategií CLLD:
1

Kontaktní osoba pro projekt

Hana Mlýnková
telefon: 602227159
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz