Zkapacitnění Šumického potoka - Pohořelice

Popis projektu

Jedná se o protipovodňové opatření na místním vodním toku.

Nositel projektu

Město Pohořelice / Povodí Moravy

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Finanční náročnost:
9000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2017
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Délka řešených kilometrů toků:
5
Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně:
1
objem retardované dešťové vody (m3):
0
Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OPŽP 2014+:
0
Počet obcí s digitálním povodňovým plánem:
0
Počet studiív oblasti s potenciálním povodňovým rizikem s návrhem povodňové ochrany přírodě blízkým způsobem:
0
Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním :
2000

Kontaktní osoba pro projekt

Ivana Kohútová
telefon: 737507467
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz