Cyklostezka Brněnská Pohořelice

Popis projektu

Vybudování cyklostezky z centra města do okrajové části města a navazující průmyslové zóny Pohořelice -Východ. Cyklostezka řeší zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v této části města.

Nositel projektu

Město Pohořelice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Finanční náročnost:
22000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2017
Délka realizace:
18 měsíců

Indikátory

Počet vytvořených parkovacích míst:
0
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě:
0
Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy:
0
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu:
0
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě:
1
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km):
4
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km):
0
Počet parkovacích míst pro jízdní kola:
10

Kontaktní osoba pro projekt

Ivana Kohútová
telefon: 737507467
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz