Kruhový objezd Pohořelice

Popis projektu

Vybudování kruhového objezdu v centru města. Jedná se o křižovatku silnic II/416, II/395 a místních komunikací. Kruhový objezd bude mít 5 nápojných ramen. Jedná se nejfrekventovanější křižovatku v centru spádového města - ORP Pohořelice.

Nositel projektu

Město Pohořelice/ SUS Jihomoravského kraje

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Doprava
Specifický cíl:
3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T
Finanční náročnost:
33000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2018
Délka realizace:
18 měsíců

Indikátory

Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T:
0
Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T:
0
Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T:
0
Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Ivana Kohútová
telefon: 737507467
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz