Sběrný dvůr Pohořelice

Popis projektu

Vybudování a vybavení sběrného dvora pro město Pohořelice.

Nositel projektu

Město Pohořelice

Detaily o projektu

Místo realizace:
Pohořelice, okres Brno-venkov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
3.1 Prevence vzniku odpadů
Finanční náročnost:
20000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
21.1.2016

Termín

Předpokládané datum zahájení:
březen/2017
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů (t/rok):
0
Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů (t/rok):
0
Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu (t/rok):
0
Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (t/rok):
0
Kapacita nově podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (t/rok):
0
Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů (t/rok):
0
Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití ostatních odpadů (t/rok):
0
Plocha rekultivovaných starých skládek (m2):
0

Kontaktní osoba pro projekt

Ivana Kohútová
telefon: 737507467
email: regionalni.rozvoj@pohorelice.cz