3D LABORATOŘ

Popis projektu

Laboratoř pro rozvíjení 3D představivosti u studentů technických oborů, jejiž náplní je výroba předmětů z různých materiálů. Ať se jedná o žáky zpracovávající dřevo nebo kov, vždy musí být žáci schopni nakreslit předmět před výrobou a představit si výrobek na základě náčrtu. Učebnu 3D budou využívat učitelé technické dokumentace, materiálů, kreslení v CADu, ICT a odborného výcviku. Žák se naučí v předmětech technické dokumentace, CAD a materiály výrobek zakreslit v počítači, v rámci předmětu ICT výrobek vykalkulovat a nachystat jeho prezentaci, vytisknout jeho zmenšeninu na 3D tiskárně, vytisknout si dokumentaci k předmětu pro následné využijí v odborném výcviku pro jeho výrobu. Opačně pak bude schopen naskenovat výrobek 3D skenerem do počítače a vytvořit k němu technickou dokumentaci.

Nositel projektu

SŠDOS Mor. Krumlov, p.o.

Detaily o projektu

Místo realizace:
Moravský Krumlov, okres Znojmo
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
3.5_IP1 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejiczh relevance pro trh práce
Finanční náročnost:
2000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
17.12.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
zaři/2017
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
500
Počet podpořených produktů:
5
Počet produktů v systémových projektech:
3

Kontaktní osoba pro projekt

Jiří Psota
telefon: 515322243
email: psota@ssmk.eu