ZATEPELNÍ PODKROVÍ OBJEKTU A ZATEPLENÍ OBJEKTU B - pracoviště Jezírko

Popis projektu

Specifický cíl: 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Investiční priorita: 1 prioritní osy 5: Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení (Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 odst. a) písm. iii))

Nositel projektu

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Finanční náročnost:
1600 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
27.10.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
12 měsíců

Indikátory

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů (tCO2ekv./rok):
0
Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (MW):
0
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů (GJ):
0
Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách (GJ/rok):
0
Snížení emisí tuhých znečišťujících látek (t/rok):
0

Kontaktní osoba pro projekt

Pavlína Žilková
telefon: 731110943
email: pavlina.zilkova@lipka.cz