Zahradní pedagogika

Popis projektu

• PROGRAM INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA • Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje • Investiční priorita: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur nebo • Prioritní osa 4: Udržitelní sítě a institucionální spolupráce. • Investiční priorita: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi • Specifický cíl: Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Nositel projektu

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Jiný
Finanční náročnost:
25000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
27.10.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červen/2016
Délka realizace:
48 měsíců

Indikátory

Kontaktní osoba pro projekt

Jiří Vorlíček
telefon: 736473730
email: jiri.vorlicek@lipka.cz