Učení bez hranic

Popis projektu

• Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání • IP 1: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy • Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ • Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích • Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků • Název výzvy: Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik

Nositel projektu

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
3.1_IP1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Finanční náročnost:
5000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
27.10.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
duben/2016
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
8
Počet podpořených produktů:
0
Počet produktů v systémových projektech:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Jiří Vorlíček
telefon: 736473730
email: jiri.vorlicek@lipka.cz