SEE WELLL!

Popis projektu

• Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů • Investiční priorita: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení prostřednictvím vytváření a provádění společného vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávacích programů nebo • Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a spolupráce mezi institucemi • Investiční priorita: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi • Specifický cíl: Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Nositel projektu

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace (partner projektu), UmweltBildungWien (vedoucí partner projektu), Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání (partner projektu)

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Jiný
Finanční náročnost:
30000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
27.10.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červen/2016
Délka realizace:
48 měsíců

Indikátory

Kontaktní osoba pro projekt

Pavla Švecová
telefon: 543420823
email: pavla.svecova@lipka.cz