Proinkluzivní EVVO (Specifická pomoc školám)

Popis projektu

• Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání • IP 2: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí • Specifický cíl 1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání • Název výzvy: Gramotnosti

Nositel projektu

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
2.1_IP2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.
Finanční náročnost:
5000 tisíc Kč
Stav:
Připravený
Datum zveřejnění:
27.10.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
květen/2016
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Pořízené informační zdroje:
0
Počet pořízených informačních systémů:
0
Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Jiří Vorlíček
telefon: 736473730
email: jiri.vorlicek@lipka.cz