DĚDICTVÍ - Přírodní a kulturní odkazy česko-slovenského příhraničí

Popis projektu

Prioritní osa 1: Využívání inovačního potenciálu • Investiční priorita 1: Příprava a vykonávání společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů o Specifický cíl 1.1: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce Prioritní osa 2: Kvalitní životní prostředí • Investiční priorita 3: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví o Specifický cíl 2.1: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ • Investiční priorita 5: Podpora právní a administrativní spolupráce mezi občany a institucemi o Specifický cíl 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionální aktérů Operační program: Interreg V–A Slovenská republika – Česká republika

Nositel projektu

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Jiný
Finanční náročnost:
18000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
27.10.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červen/2017
Délka realizace:
36 měsíců

Indikátory

Kontaktní osoba pro projekt

Hana Korvasová
telefon: 737478188
email: hana.korvasova@lipka.cz