Přestavba a přístavba Rychty

Popis projektu

Nositel projektu

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20

Detaily o projektu

Místo realizace:
Krásensko, okres Vyškov
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Finanční náročnost:
35000 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
17.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červen/2016
Délka realizace:
19 měsíců

Indikátory

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení:
0
Počet podpořených vzdělávacích zařízení:
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz