Odstranění závad z energetického auditu objektů dílen Skalice nad Svitavou

Popis projektu

Nositel projektu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a

Detaily o projektu

Místo realizace:
Boskovice, okres Blansko
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Životní prostředí
Specifický cíl:
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Finanční náročnost:
6450 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
17.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
červenec/2015
Délka realizace:
6 měsíců

Indikátory

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů (tCO2ekv./rok):
0
Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (MW):
0
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů (GJ):
0
Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách (GJ/rok):
0
Snížení emisí tuhých znečišťujících látek (t/rok):
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz