Elektronika atraktivně

Popis projektu

Nositel projektu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a

Detaily o projektu

Místo realizace:
Boskovice, okres Blansko
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl:
3.5_IP1 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejiczh relevance pro trh práce
Finanční náročnost:
5500 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
17.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků:
0
Počet podpořených produktů:
0
Počet produktů v systémových projektech:
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz