Inkubátor mladých přírodovědců-příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu a do odborné praxe

Popis projektu

Vybudování vysoce kvalitních chemických, mikrobiologických a jazykových laboratoří pro přípravu žáků na vědeckou dráhu na VŠ a v odborné praxi. Na základě požadavku dnešní doby a pro splnění specifického cíle bude realizována rekonstrukce laboratoří organické chemie, anorganické chemie, instrumentální analýzy, mikrobiologie a interaktivní jazykové laboratoře, včetně síťového propojení pro elektronickou podporu výuky.

Nositel projektu

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

Detaily o projektu

Místo realizace:
Brno, okres Brno-město
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Finanční náročnost:
29500 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2017
Délka realizace:
35 měsíců

Indikátory

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení:
0
Počet podpořených vzdělávacích zařízení:
0

Kontaktní osoba pro projekt

Ing. Vilém Koutník -
telefon: 545544414
email: koutnik@spschbr.cz