Vybavení teoretické výuky odborných předmětů SOŠ a SOU automobilního Kyjov

Popis projektu

Nositel projektu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471

Detaily o projektu

Místo realizace:
Kyjov, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Finanční náročnost:
2300 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení:
0
Počet podpořených vzdělávacích zařízení:
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz