Podpora absolventů a znevýhodněných skupin obyvatel

Popis projektu

Nositel projektu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471

Detaily o projektu

Místo realizace:
Kyjov, okres Hodonín
Zdroj financování:
Fondy EU
Operační program:
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl:
IP2.1_SC1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Finanční náročnost:
600 tisíc Kč
Stav:
Námět na projekt
Datum zveřejnění:
16.7.2015

Termín

Předpokládané datum zahájení:
leden/2016
Délka realizace:
24 měsíců

Indikátory

Celkový počet účastníků :
0
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace :
0
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni :
0
Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky) :
0
Kapacita podpořených služeb :
0
Počet podpořených podpůrných institucí :
0
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) :
0
Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení :
0
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře :
0
Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání :
0

Kontaktní osoba pro projekt

- -
telefon: -
email: orr@kr-jihomoravsky.cz